Weegt belang kind van moeder en nieuwe partner mee bij beslissing of moeder mag verhuizen?

Wat voor rol spelen de belangen van het kind van de moeder en haar nieuwe partner (kind B) bij het al dan niet verlenen van toestemming tot verhuizing van moeder met het kind van haar ex-partner (kind A)? Uit een recent gepubliceerde beschikking van het Hof Arnhem (LJN: BZ6065) blijkt weinig aandacht te zijn voor de belangen van kind B. Moeten de belangen van kind B meewegen bij zo’n beslissing?

Uit het huwelijk van de moeder en de vader is in 2010 een kind geboren (kind A). In 2011 is tussen partijen echtscheiding uitgesproken. In het door de ouders opgestelde convenant is een zorgregeling overeengekomen waarbij kind A een weekend in de 14 dagen van vrijdag 17.00 tot zondag 19.00 bij de vader verblijft en de rest van de tijd bij de moeder. Inmiddels heeft moeder een nieuwe partner die in de Verenigde Staten woonachtig is en in 2012 krijgt ze een kind van hem (kind B). Moeder wil met de beide kinderen naar de Verenigde Staten verhuizen om bij haar nieuwe partner (de vader van kind B) te gaan wonen, maar de vader van kind A weigert toestemming. Zowel de rechtbank als het Hof wijzen het verzoek van de moeder om vervangende toestemming af, omdat het in het belang van kind A het meest wenselijk is om in Nederland te blijven wonen, in zijn bekende omgeving, dichtbij vader en opa’s en oma’s. Het is heel begrijpelijk dat de vader van kind A zijn kind in de buurt wil hebben en ook dat het Hof alle bekende maatstaven aanlegt.

Wat me echter verbaast, is dat bij de beslissing omtrent het al dan niet verhuizen naar de VS door het Hof alleen uit wordt gegaan van het belang van het kind A. Sinds de Zwitsere verhuizing moet de rechter alle omstandigheden van het geval bij een beslissing op grond van 1:253a BW betrekken, hetgeen het Hof ook zegt te gaan doen. Maar waar zijn dan de belangen van kind B in de genomen beslissing? Vallen zijn belangen niet onder alle omstandigheden van het geval? Natuurlijk compliceert dit de zaak aanzienlijk, want stel nu dat kind B een belang heeft om bij zijn vader op te groeien en beide kinderen, vanwege de continuïteit van de zorg, een groot belang om door hun moeder te worden verzorgd en opgevoed, dan moet er misschien een keuze worden gemaakt tussen de belangen van kind B (verhuizen naar de VS) en de belangen van kind A (in Nederland blijven). Dat is een moeilijke keuze die grondig moet worden onderbouwd. Maar dan liggen wel alle belangen op tafel en dat is denk ik wat er van de instanties die beslissingen nemen die kinderen aangaan, wordt gevraagd. Pas als de belangen van alle kinderen in een specifiek geval helder zijn, kan een beslissing worden genomen waarbij de belangen van de kinderen een eerste overweging vormen. Zijn er meerdere kinderen bij een zaak betrokken, dan vragen de Guidelines on Child Friendly Justice van de Raad van Europa het volgende van ons: The best interests of all children involved in the same procedure or case should be separately assessed and balanced with a view to reconciling possible conflicting interests of the children.

Geen eenvoudige maar wel een noodzakelijk opdracht in het licht van artikel 3 IVRK.

Advertenties