master jeugdrecht Universiteit Leiden

Ben je geïnteresseerd in kinderrechten en jeugdrecht? Meldt je dan voor 1 juni 2013 aan bij de master Jeugdrecht in Leiden. Tijdens de master komen allerlei onderwerpen die met kinder- en jeugdrecht te maken hebben aan bod, zoals de positie van het kind in het gezin waarin het opgroeit, wat voor mogelijkheden er zijn om een kind te beschermen als het niet goed gaat in het gezin en wat als het kind zelf in aanraking komt met criminaliteit? Daarnaast is er veel aandacht voor kinderrechten in het algemeen, wat zijn dit precies, waar zijn die verankerd en wat betekent dat voor kinderen in Nederland en daarbuiten? Verder is er onder meer aandacht voor het kind in het migratierecht en de positie van kinderen op het internet. Onderwijs wordt bij sommige vakken gegeven in samenwerking met professionals uit de praktijk.

Meer informatie is te vinden op de website van de master jeugdrecht:

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/jeugdrecht/nl/introduction

Advertenties