Verhuizen met kinderen na scheiding

In de periode van november 2010 tot mei 2013 zijn er 38 uitspraken gepubliceerd van Hoven op rechtspraak.nl over de vraag of al dan niet toestemming moet worden verleend aan een ouder om met de kinderen te mogen verhuizen binnen Nederland of naar het buitenland. Ik heb deze uitspraken op een rij gezet in een artikel (Machteld Vonk Verhuizing na echtscheiding) dat in juni 2013 verschijnt in het Tijdschrift voor relatierecht en praktijk.

Ongeveer evenveel toewijzingen als afwijzingen

Van de 38 gepubliceerde zaken zijn 3 zaken aangehouden wegens nader onderzoek door de Raad of wegens mediation en zijn er 5 zaken waarin de moeder al is verhuisd zonder toestemming en de vader vervolgens naar de rechter stapt. Blijven over 29 verzoeken tot toestemming, waarvan 15 verhuizingen binnen Nederland betreffen en 14 verhuizingen naar het buitenland. Van de Nederlandse gevallen zijn 8 verzoeken toegewezen en 7 verzoeken afgewezen en van de verzoeken om toestemming tot verhuizing naar het buitenland zijn 6 verzoeken toegewezen en 8 verzoeken afgewezen. Binnen Nederland lijkt er iets meer kans op toewijzing te zijn en naar het buitenland iets meer kans op afwijzing.

Bijna alleen moeders verzoeken toestemming tot verhuizing

Wat meteen opvalt is dat slechts een van de verzoeken om toestemming tot verhuizing van een vader afkomstig is. De rest van de verzoeken is allemaal ingediend door moeders die willen verhuizen. Gezien de cijfers van het CBS over 2011 met betrekking tot de vraag waar kinderen gaan wonen na scheiding is dit niet zo vreemd. In meer dan de helft van de gevallen hebben de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de moeder, in een ruime kwart van de gevallen is er co-ouderschap tussen moeder en vader en slechts in 6% van de gevallen hebben de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de vader. In het artikel komt dit nader aan de orde, evenals de vraag welke elementen een rol spelen bij het al dan niet verkrijgen van toestemming tot verhuizing en de reikwijdte van de toegepaste maatstaf dat het belang van het kind bij een dergelijke beslissing in beginsel leidend is.

Wat is uw ervaring als advocaat?

De 38 gepubliceerde Hof uitspraken vormen natuurlijk een klein deel van de daadwerkelijk gegeven uitspraken over verhuizing met kinderen na scheiding. Ik ben als onderzoeker benieuwd naar uw ervaring als advocaat op dit gebied en wat uw algemene indruk is over het al dan niet toewijzen van verzoeken tot toestemming tot verhuizing en welke elementen hierbij in uw ervaring doorslaggevend zijn.


Advertenties