Erkenning door bekende donor in lesbisch huwelijk

Een korte blog naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel Lesbisch Ouderschap

Kan de bekende donor het kind van de met een vrouw gehuwde geboortemoeder erkennen?

Ja, want in gevolge het wetsvoorstel komt het juridisch ouderschap van de duo-moeder niet van rechtswege tot stand als er een bekende donor is gebruikt. Het kind heeft in dat geval bij de geboorte maar een ouder (de geboortemoeder). De bekende donor kan met toestemming van de geboortemoeder erkennen (of vervangende toestemming aan de rechter vragen). Het feit dat de geboortemoeder op het moment van de erkenning door de bekende donor getrouwd is, leidt niet tot nietigheid van de erkenning. De nietigheid die in artikel 1:204 lid 1 onder a wordt bedoeld in geval een erkenning is gedaan door een persoon met wie de moeder niet mag trouwen, betreft niet het verbod op polygamie (trouwen met A als je al met B getrouwd bent), maar het verbod op een huwelijk tussen naaste verwanten (broers en zussen/ouders en kinderen etc,) dat is neergelegd in artikel 1:41 BW.

Advertenties