Twee nieuwe artikelen over biologische vaders, juridisch ouderschap, afstammingskennis en meeroudergezinnen

In het NTM-NJCM Bulletin 2013 jaargang 38, nr. 4 verschijnt in september mijn artikel: ‘Weten, kennen en erkennen: kinderen van ouders die niet samen zijn‘ (Weten, kennen en erkennen (NJCM)) In dit artikel wordt aan de hand van relevante artikelen uit het IVRK en recente jurisprudentie van het EHRM, waaronder Ahrens, Kautzor en Schneider,  besproken welke rechten een kind heeft met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en welke invloed de sociale werkelijkheid heeft op de uitoefening van deze rechten. Vervolgens wordt het Nederlandse recht langs de meetlat van het geschetste internationale kader gelegd.

In het Nederlands Juristenblad verschijnt in de loop van september mijn artikel ‘Een huis voor alle kinderen: de juridische verankering van intentionele meeroudergezinnen in het afstammingsrecht‘ (Een huis voor alle kinderen (NJB)). Aanleiding van dit artikel is de behandeling van het wetsvoorstel lesbisch ouderschap in de Eerste Kamer en de daar gehouden deskundigenbijeenkomst in juni 2013. Het wetsvoorstel roept vragen op met betrekking tot de betekenis van juridisch ouderschap (gebaseerd op biologie of/en op sociale werkelijkheid) en over de rol die de verschillende ouders  in het recht en de praktijk kunnen spelen met betrekking tot het kind. In deze bijdrage wordt gekeken naar wat dit betekent voor het huidige wetsvoorstel en voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het afstammingsrecht. In het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt nader ingegaan op recente wetgeving in British Columbia, Canada, waarin de weg naar meer dan twee ouders wordt geopend op basis van een overeenkomst. Het doel van deze bijdrage is de discussie over het wetsvoorstel in de literatuur en de Eerste Kamer kritisch te beschouwen en in het bredere kader van het afstammingsrecht te plaatsen. Daarnaast wordt gekeken naar de toekomst van het afstammingsrecht – mede in internationaal perspectief – en of dit al dan niet aan herziening toe is.

Advertenties